Koşullar, Gizlilik ve Çerezler

Lütfen SPLENDA® UK şirketinin Koşullar, Gizlilik ve Çerezler başlıklı belgelerini okuyunuz

Kurallar ve Koşullar

SON GÜNCELLEME: 6 Ocak 2017

BU WEB SİTESİNİN MÜLKİYETİ VE İŞLETMESİ HEARTLAND FOOD PRODUCTS GROUP, LLC VE BAĞLI ORTAKLIKLARINA AİTTİR ("HEARTLAND", "BİZ", “BİZİM” VE "BİZE/BİZİ/BİZDE/BİZDEN"). BU WEB SİTESİ VE İLGİLİ HİZMETLERİNE, WEB SAYFALARINA, BLOGLARA, ÜRÜNLERE VE TOPLULUK PORTALINA (HEP BİRLİKTE "SİTE" ŞEKLİNDE ANILACAKTIR) ERİŞİM VE BUNLARIN KULLANILMASI, HEARTLAND TARAFINDAN SİZE, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA SAĞLANMAKTADIR VE BU SİTEYE GİRMEK VEYA SİTEYİ KULLANMAK SURETİYLE BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMEYİ VE BUNLARA UYMAYI REDDEDİYORSANIZ, BU SİTEYE GİRİŞ YAPMAMANIZ VEYA SİTEYİ KULLANMAMANIZ GEREKİR.

Bu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve burada atıfta bulunulan diğer tüm belgeler, bu Siteyi kullanımınız bakımından Site ziyaretçisi ve/veya üye olarak siz ("siz") ve Heartland arasındaki ilişkiyi kapsar. Bu Kullanım Koşulları ile tesis edilen sözleşmenin sizin tarafınızdan imzalanmış her türlü yazılı sözleşme gibi olduğunu ve koşullarının sizi bağlayacağını ve koşullarına tamamen uyacağını kabul edersiniz. Bu sözleşmeyi yapmak ve bu sözleşme muvacehesindeki tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmek ve başka şekilde ifa etmek için gerekli tüm hak, güç ve yetkiye sahip olduğunuzu kabul ve taahhüt edersiniz.

Herhangi bir zamanda aşağıdakileri değiştirme hakkımız saklıdır: (i) işbu Kullanım Koşulları; (ii) bu Site üzerinde bulunan veya aracılığıyla kullanıma sunulan her türlü içerik veya özellik veya veri veya hizmetin veya bunların kullanıma sunulduğu saatlerin sonlandırılması, ortadan kaldırılması, bütünlenmesi, değiştirilmesi, eklenmesi veya durdurulması dahil olmak üzere bu Site; (iii) varsa, bu Sitenin kullanılmasıyla ilgili her türlü tutar veya ücret ve (iv) bu Siteyi kullanmak ve Siteye erişim için gerekli cihaz, donanım veya yazılım.

Bu Kullanım Koşullarında yaptığımız her türlü değişiklik, bu Sitede yayınlanması dahil olmak üzere herhangi bir yolla yapabileceğimiz bildirimden itibaren derhal yürürlüğe girecektir. Söz konusu bildirimin ardından bu Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Koşullarının en güncel sürümünden haberdar olduğunuzu temin etmek üzere bu Siteye düzenli aralıklarla geri döndüğünüzden emin olun.

Bu Sitenin veya bu Siteye bağlı veya bu Site üzerinden ulaşılabilen her türlü sistem kaynağının, hizmetin veya ağın güvenliğine müdahale edemez veya bunları başka bir şekilde suistimal edemezsiniz. Bu Siteyi sadece meşru amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Heartland, 13 yaşından küçük çocuklardan bilerek veya kasten kişisel bilgi toplamaz. Bu Site yetişkinlere yöneliktir ve sadece 13 yaşından büyük yetişkinler tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. 13 yaşından küçükseniz, bu Site üzerinden veya aracılığıyla Heartland'e herhangi bir kişisel bilgi sunamazsınız ve bu Sitenin kullanılması konusunda bir yetişkinden yardım istemeniz gerekir.

1. Yargı Çevresi

Bu Kullanım Koşullarında belirtilen türden sözleşmeler akdetme kabiliyetinin sınırlandırıldığı bir yargı çevresinde ikamet ediyorsanız bu sözleşmeyi yapamaz veya bu Siteyi kullanamazsınız.

Bu Site tarafından sunulan etkinlik veya hizmetlere katılmanızın kanunlarca yasaklandığı bir yargı çevresinde ikamet ediyorsanız bu sözleşmeyi yapamaz veya bu Siteyi kullanamazsınız. Bu Siteyi kullanmak suretiyle, yargı çevrenizde bu Siteyi kullanmanıza izin verilip verilmediğini doğrulamış olduğunuzu açıkça beyan etmektesiniz.

Bu Sitedeki tüm materyallerin tüm konumlarda kullanım için uygun veya mevcut olacağı konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Siteye erişmeyi seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle ve riskleri kendilerine ait olmak üzere yaparlar ve yerel kanunların uygulandığı durumlarda ve ölçüde yerel kanunlara uymakla yükümlüdürler.

Bu Sitedeki tüm materyallerin tüm konumlarda kullanım için uygun veya mevcut olacağı konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Siteye erişmeyi seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle ve riskleri kendilerine ait olmak üzere yaparlar ve yerel kanunların uygulandığı durumlarda ve ölçüde yerel kanunlara uymakla yükümlüdürler.

2. Gizlilik

Heartland, etkileşimde bulunduğumuz bireylerin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterilmesine büyük önem vermektedir. Gizlilik uygulamalarımızı ve bu Siteyi ziyaret eden kişilerin kişisel bilgilerini nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi açıklamak üzere bir Gizlilik Politikası oluşturduk. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza göz atınız.

3. Üyeler

Bu Sitede bulunan bazı hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak için bizimle bir hesap ("Hesap") açarak hesabı aktif tutmanız gerekir. Hesabınız için kayıt sürecini tamamlamadan önce bu Kullanım Koşulları'nın tüm kural ve koşullarını kabul ettiğinizi belirtmeniz gerekecektir. Bu Kullanım Koşulları'nı kabul etmediğiniz takdirde bir Hesap açamaz ve söz konusu hizmetleri kullanma hakkına sahip olamazsınız.

Kayıt sürecinde, adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve parola, cinsiyet ve ev adresinizi içerebilecek (fakat bunlarla sınırlı olmayan) kişisel bilgiler toplayacağız. Bilgileriniz tarafımızca şu amaçlarla kullanılabilir:

Hesabınızı oluşturmak ve devam ettirmek ve bu Sitede sadece üyelere özel özellikleri kullanmak için aranan nitelikleri karşılayıp karşılamadığınızı doğrulamak;

  • e-postanız dahil olmak üzere, Hesabınızın benzersiz olduğunu temin etmek;
  • belirli güvenlik ve gizlilik önlemleri sunmamızı sağlamak;
  • güvenlik, arıza giderme ve teknik destek konularını çözümlemek;
  • kendimizi ve başkalarını suistimalden korumak ve
  • Gizlilik Politikamızda izin verilen amaçlar doğrultusunda.

Bu Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak bize sağladığınız veya sizden topladığımız tüm bilgiler bu Kullanım Koşullarına ve Gizlilik Politikamıza tabi olacaktır. Her zaman şu hususları kabul edersiniz: (i) kayıt formumuzda veya başka şekilde istendiği şekilde kendi hakkınızda doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlamak ve (ii) bilgilerinizi (e-posta adresiniz dahil) doğru, güncel ve eksiksiz tutmak üzere devam ettirmek ve güncellemek. Sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hatalı, eski veya eksik olması durumunda Hesabınıza ve bu Siteyi kullanma hakkınıza son verebileceğimizi ve takdir hakkı tamamen bizde olmak kaydıyla, sizi ilgili makamlara ihbar edebileceğimizi kabul edersiniz.

Yukarıdaki kısıtlamalara ek olarak, takdir hakkı tamamen bizde olmak kaydıyla, herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçeyle herhangi bir kullanıcı adını değiştirme, kaldırma, düzenleme veya silme hakkımızın saklı olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Kullanıcı adı ve parolanızın gizliliği ve kullanımından siz sorumlusunuz ve kullanıcı adınızı veya parolanızı üçüncü bir kişiye vermek suretiyle bu Siteyi kullanma veya bu Siteye erişim hakkınızı devretmeyeceğinizi kabul edersiniz.

KULLANICI ADINIZIN VE PAROLANIZIN GİZLİLİĞİNİ SAĞLAMAKTAN VE HESABINIZ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ AKTİVİTEDEN (YAYINLAR DAHİL) TAMAMEN SİZ SORUMLUSUNUZ.

Hesabınızın, kullanıcı adınızın veya parolanızın her türlü izinsiz kullanımı, çalınması veya kötüye kullanılması konusunda bize derhal bilgi vermeyi kabul edersiniz. Bilginiz dahilinde veya haricinde olmasına bakılmaksızın, başka birinin kullanıcı adınızı veya parolanızı kullanması sonucunda maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan biz sorumlu tutulamayız.

Heartland web sitelerinin etkileşimli alanlarındaki kullanıcıların davranışlarından Heartland’ın sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. HEARTLAND ÖZELLİKLE, HEARTLAND WEB SİTELERİNİN ETKİLEŞİMLİ ALANLARINDA YAYINLANAN HERHANGİ BİR MATERYAL VEYA İÇERİKTEN KAYNAKLANAN VEYA BUNU DAYANAK ALAN HERHANGİ BİR ZARAR, YÜKÜMLÜLÜK, HAK İDDİASI, DAVA, MALİYET, MASRAF, TAZMİNAT (FİİLİ, ARIZİ, CEZALANDIRICI VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN) KONUSUNDA HERHANGİ BİR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ KARŞISINDA HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Rencide edici, rahatsız edici veya uygunsuz içeriklere maruz kalabileceğinizi ve bu bakımdan Heartland web sitelerini riski kendinize ait olmak üzere kullandığınızı kabul ve beyan edersiniz.

4. Sadece Kişisel Kullanım

Bu Site sadece kişisel kullanım içindir. Bu Siteyi ticari amaçlarla veya meşru olmayan herhangi bir şekilde veya, takdir hakkı tamamen bizde olmak kaydıyla, bize veya başka herhangi bir kişiye veya tüzel kişiye zarar verecek şekilde kullanamazsınız.

5. Davranış Kuralları

Bu Site hakkında, bu Site ile ilgili veya bu Site aracılığıyla her türlü ileti dahil olmak üzere, üçüncü taraflarla iletişimlerinizin içeriğinden sadece siz sorumlusunuz.

Heartland bilgisayar sistemlerinin sınırlandırılmış bölgelerine girmeye kalkışmayacağınızı veya üçüncü bir tarafın girmesine izin vermeyeceğinizi veya bu Kullanım Koşullarına istinaden yetkili olmadığınız işlevleri yerine getirmeyeceğinizi kabul edersiniz. Sizin veya başka herhangi bir tarafın diğer sistemlerimize veya bilgilerimize yetkisiz erişim sağladığından veya geçerli kullanıcı kimlik veya parolalarını yetkilendirilmemiş başka bir şekilde kullanmanızdan makul gerekçelerle kuşkulanmamız durumunda Heartland, bildirimde bulunmaksızın, sizin veya başka herhangi bir tarafın bu Siteye (bu Sitede barındırılan her türlü belirli alan dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) erişimini her türlü parolayı veya İnternet bağlantısını devre dışı bırakarak geçici olarak askıya alabilir. Bu tür askıya almalar, askıya alınan aktivitenin derinlemesine araştırılmasına olanak tanımak üzere, tamamen Heartland'in takdir hakkı çerçevesinde belirleyebileceği süreler boyunca devam eder.

Bu Siteyi kullanırken (ithalat/ihracat yasaları ve gizlilik, müstehcenlik, telif hakkı, ticari marka, gizli bilgi, ticari sır, iftira, karalama ve lekeleme ile ilgili yasalar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ilgili tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uymayı kabul edersiniz. Takdir hakkı tamamen bizde olmak kaydıyla, bu Sitenin bütünlüğünü korumak için gerekli ve uygun gördüğümüz her türlü girişimde bulunma hakkımız saklıdır.

DİĞER KULLANICILARIN YUKARIDAKİ DAVRANIŞ KURALLARINA VE BU KULLANIM KOŞULLARININ DİĞER HÜKÜMLERİNE UYDUĞUNU VE UYACAĞINI GARANTİ EDEMEYİZ VE ETMEYİZ VE SİZİNLE BİZİM ARAMIZDA BU TÜR BİR İHLALDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ZARAR VEYA ZİYAN RİSKİNİ BURADA ÜSTLENMİŞ OLUYORSUNUZ.

6. Kullanılabilirlik

Kapalı kalma süresini en aza indirgemek için çaba göstersek de, bu Sitenin kesintisiz, güvenli ve hatasız olacağını taahhüt edemeyiz. Herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, bu Siteyi veya herhangi bir kısmını kesintiye uğratma/askıya alma hakkımız saklıdır ve bu Sitenin kesintiye uğraması dolayısıyla herhangi bir para iadesine hakkınız yoktur.

7. Web Sitesinin Güncelliği

Heartland bu Sitedeki bilgileri düzenli aralıklarla günceller. Ancak Heartland, bu Sitedeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir güvence veremez ve hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul edemez. Heartland bu Sitede yer alan bilgi, hizmet ve/veya kaynakları gözden geçirebilir, bütünleyebilir veya silebilir ve Heartland'in geçmiş, mevcut veya gelecekteki ziyaretçilere önceden bildirimde bulunmaksızın bu tür değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

8. Bağlantılı Web Siteleri

Bu Site, ürünlerimizi satan üçüncü taraflara ve Facebook, Pinterest ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine bağlantılar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sadece sizin rahatlığınız için üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıların dahil edilmesi, Heartland'in bu web sitelerini veya bunların uygulamalarını denetlediği veya onayladığı anlamına gelmez. Heartland bu tür web siteleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya bağlantılı kaynak üzerinden veya aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi, içerik, mal veya hizmetin kullanılması veya dayanak alınmasından kaynaklanan veya kaynaklandığı öne sürülen herhangi bir zarar veya ziyan konusunda Heartland doğrudan veya dolaylı sorumlu veya yükümlü değildir. Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız üçüncü taraf web sitelerini kullanımınızı kapsamaz; o nedenle, üçüncü taraf sitelerin ilgili koşul ve politikalarını gözden geçirdiğinizden emin olunuz.

9. İnternet Yazılımı veya Bilgisayar Virüsleri

İnternetle ilgili teknik zorluklar nedeniyle, İnternet yazılımı veya iletim sorunları bu Sitede yer alan bilgilerin hatalı veya eksik olmasına yol açabilir. Belirli içerik ve materyallerin paylaşılabilmesi nedeniyle bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı programlar da bu Siteden istem dışı indirilebilir.

Bu Siteye erişiminiz, Siteyi kullanmanız veya Sitede gezinmenize veya bu Siteden herhangi bir Kullanıcı Materyali veya başka içerik indirmenize bağlı olarak bilgisayar cihazınıza veya diğer mülklere bulaşabilecek veya başka şekilde etkide bulunabilecek herhangi bir yazılım, bilgisayar virüsü veya diğer yıkıcı, zararlı veya kesintiye uğratıcı dosya veya program konusunda Heartland sorumlu veya yükümlü değildir. Heartland uygun anti-virüs veya diğer koruyucu yazılımları yüklemenizi tavsiye eder.

10. Çekilişler, Yarışmalar ve Oyunlar

Bu Site üzerinden erişilebilen her türlü çekiliş, yarışma ve oyun belirli kurallara tabidir. Bu tür çekiliş veya yarışmalara girmek veya oyunlara katılmak suretiyle siz de bu kurallara tabi olursunuz. İlgili aktiviteden bağlantı verilen kuralları okumanızı ve bu tür çekiliş, yarışma ve oyunlar ile bağlantılı olarak verdiğiniz bilgiler konusundaki taahhütlerimizin yer aldığı Gizlilik Politikamızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bu promosyonlar üçüncü taraflarca uygulanıyor olabilir ve belirli promosyonlar ek koşul ve politikalara tabi olabilir.

11. Materyallerimiz

Bu Sitenin mülkiyeti ve işletmesi, akdi düzenlemelere istinaden başkaları ile birlikte Heartland'e aittir.

Aksi özellikle belirtilmediği sürece, metin, site tasarımı, logolar, grafikler, simgeler ve görsellerin yanı sıra bunların seçilmesi, montajı ve düzenlenmesi dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm materyaller münhasıran Heartland Food Products Group, LLC ve lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Heartland belirli içerik, yazılım ve diğer elektronik materyalleri (bu materyallerde bulunan veya bu materyallerce oluşturulan tüm dosya, metin, URL, video, ses ve görseller ve bunlara eşlik eden veriler dahil olmak üzere) (birlikte "Heartland Materyalleri") muhtelif zamanlarda bu Siteden sizin kullanımınıza sunabilir. Heartland Materyallerini indirdiğiniz veya kullandığınız takdirde, bu materyallere sınırlı kişisel kullanımınız için izin verildiğini ve satılmadığını veya temlik edilmediğini şu hususlarla birlikte kabul edersiniz: (i) sadece ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanılabilir, (ii) Heartland'in önceden yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, türetilmiş bir çalışma oluşturmak için kullanılamaz, başka bir çalışmaya dahil edilemez veya başka şekilde kullanılamaz ve (iii) sadece bu materyallere eşlik eden ek lisans koşullarına uygun olarak kullanılabilir. Heartland, Heartland Materyallerinin mülkiyetini veya fikri mülkiyet haklarını devretmez ve Heartland Materyallerinin ve bunların fikri mülkiyet haklarının tamamının mülkiyetini elinde bulundurur. Heartland Materyallerini satmamayı, paylaşmamayı, yeniden dağıtmamayı veya çoğaltmamayı kabul edersiniz. Ayrıca derlenmiş Heartland Materyallerini kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik işlemine tabi tutmayacağınızı, demonte etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde insanlarca algılanabilir bir şekle dönüştürmeyeceğinizi kabul edersiniz. İlgili tüm ticari markalar ve logolar Heartland veya lisans sahiplerine aittir ve bunları herhangi bir şekilde kopyalamayacağınızı veya kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Burada açıkça tanınmayan her türlü hak Heartland'e aittir. Bu sitede yer alan materyallerin herhangi bir şekilde izinsiz kullanımı telif hakkı, ticari marka ve diğer ilgili yasaları ihlal edebilir ve cezai veya hukuki cezalar doğurabilir.

Bu Site (organizasyonu, sunumu ve Heartland Materyalleri dahil olmak üzere) Heartland ve lisans sahiplerine aittir ve telif hakkı, ticari marka, ticari unvan, internet alan adı ve diğer benzeri haklarla ilgili yasalar dahil olmak üzere fikri mülkiyet yasalarının korumasında olabilir.

12. Sizin Materyalleriniz

Heartland bu Siteyi, Site aracılığıyla Heartland tarafından sunulan forumları, sınırlama getirmeksizin, adınız, kullanıcı adınız, resminiz, kişisel yorumlarınız, görüşleriniz, ürün kullanımına ilişkin fikirleriniz, ve/veya Heartland ürünlerinin kullanıldığı oyun oynama yöntemlerine ilişkin fikirleriniz, fotoğraflarınız, video materyalleriniz veya diğer içerikleriniz (hep birlikte “Kullanıcı Materyalleri” şeklinde anılacaktır) dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan veya sizin takdiriniz çerçevesinde sağlanan bilgi veya diğer içerikleri yayınlamak, indirmek, görüntülemek, uygulamak, iletmek veya başka şekilde dağıtmak için kullanmak üzere hizmetinize sunmaktadır.

Bu Site veya Heartland'e ait diğer web siteleri veya forumlar aracılığıyla Kullanıcı Materyallerini sağlamak suretiyle, Kullanıcı Materyallerinizin gönüllü olarak sağlandığını beyan edersiniz. Kullanıcı Materyallerini kullanmanızın gizli olmadığını ve Heartland ile hiçbir gizlilik ilişkisi tesis edilmediğini kabul edersiniz. Bu Sitede Kullanıcı Materyalleri yayınlamak suretiyle, bu Kullanıcı Materyallerini yayınlamak için gerekli tüm hak, mülkiyet ve menfaate sahip olduğunuzu kabul ve taahhüt eder ve Heartland'in size atıfta bulunmadan veya tazminat ödemeksizin tüm Kullanıcı Materyallerinizi kopyalayabileceğini, çoğaltabileceğini, yayınlayabileceğini, dağıtabileceğini, görüntüleyebileceğini, iletebileceğini, satabileceğini, bunları dayanak alan türevler hazırlayabileceğini ve (herhangi bir amaçla ve herhangi bir ortamda) başka şekillerde kullanabileceğini kabul edersiniz.

Her türlü telif hakkı, patent, reklam hakkı ve gizlilik hakkı dahil olmak üzere Kullanıcı Materyallerinizin Heartland tarafından veya Heartland namına basılı, dijital veya başka herhangi bir ortamda herhangi bir amaçla tazminatsız olarak kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, görüntülenmesi, uygulanması, iletilmesi, yayımlanması, satılması, satışa sunulması, lisanslandırılması, değiştirilmesi, esas alınarak türetilmiş çalışmalar hazırlanması veya başka bir şekilde kullanılması (herhangi bir amaçla ve herhangi bir şekilde ve ortamda) için Heartland'e münhasır olmayan, sürekli, sınırsız, telifsiz ve gayrikabilirücu bir lisans vermektesiniz. Yukarıdaki yetkilendirme ve sunduğunuz Kullanıcı Materyallerinin her türlü kullanımı telif, ücret ve sınırlandırmadan aridir. Buradaki her türlü yetkilendirme, lisans ve/veya teminatın verilmesi konusunda tümüyle yetkili olduğunuzu kabul ve taahhüt eder ve Kullanıcı Materyallerinin Heartland tarafından kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın sunduğunuz hiçbir materyalin size iade edilmeyeceğini kabul edersiniz.

Heartland'in Kullanıcı Materyalleriniz ile bağlantılı olarak adınızı veya kullanıcı adınızı yayınlayabileceğini veya başka şekilde ifşa edebileceğini kabul edersiniz. Bu Sitede Kullanıcı Materyalleri yayınlamak suretiyle, Kullanıcı Materyallerine ilişkin haklara sahip olduğunuzu veya Kullanıcı Materyallerini yayınlamak, dağıtmak, görüntülemek, uygulamak, iletmek veya başka şekilde dağıtmak için yetkili olduğunuzu ve bu Kullanıcı Materyallerinin hiçbir ilgili kanunu veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt edersiniz. Herhangi bir Kullanıcı Materyalinin herhangi bir kanunu veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğini kanıtlama yükümlülüğünün size ait olduğunu kabul edersiniz.

Kullanıcı Materyallerinizden sadece siz sorumlusunuz. Kullanıcı Materyallerinizin kopyalarını çıkartarak muhafaza etmekten ve bunlara uygun erişim hakkı seviyesini uygulamaktan sadece siz sorumlusunuz. Herhangi bir Kullanıcı Materyalinin silinmesi veya doğruluğu, herhangi bir Kullanıcı Materyalinin depolanması, iletilmesi, şifrelenmesi (veya başka bir şekilde güvence altına alınması) veya alınması işleminin veya bu Sitenin kullanımıyla ilgili herhangi başka bir iletinin iletilmesi, şifrelenmesi (veya başka bir şekilde güvence altına alınması) veya alınması işleminin yerine getirilememesi konusunda Heartland sorumlu veya yükümlü değildir.

Herhangi bir Kullanıcı Materyalinin veya bu Sitenin kullanılmasının söz konusu olduğu herhangi bir iletinin sonucunda veya bunun bir parçası olarak bilgileri toplanabilecek, kaydedilebilecek, işleme tabi tutulabilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, ifşa edilebilecek, aktarılabilecek, takas edilebilecek veya başka şekilde işlem görebilecek herhangi bir üçüncü taraftan gerekli onay veya izinlerin alınması ve idamesi konusunda sadece siz sorumlusunuz ve bu tür onay veya izinleri almayı ve idame ettirmeyi kabul edersiniz.

13. Garantilerden Feragat

BU SİTE VE İÇİNDE KULLANIMA SUNULAN HİZMETLER, İÇERİKLER VE DİĞER MATERYALLER ("MATERYALLER") TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA UYGUNLUK KONULARINDAKİ ZIMNİ TAAHHÜT, GARANTİ VEYA ŞARTLAR DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TAAHHÜT, GARANTİ VEYA ŞART OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. HEARTLAND, BU SİTENİN, HİZMETLERİN VEYA MATERYALLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VEYA KULLANIMLARININ GÜVENLİ, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA DAİR HİÇBİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BAZI EYALET VE YARGI ÇEVRELERİ ZIMNİ GARANTİLER KONUSUNDA SINIRLAMA KABUL ETMEMEKTEDİR; BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN SİZE UYGULANMAMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR. ZIMNİ GARANTİLERİN BÜTÜNÜYLE HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİ DURUMLARDA, BUNLAR KANUNLARCA İZİN VERİLEN EN KISA SÜRE İLE SINIRLANDIRILACAKTIR. EYALETTEN EYALETE DEĞİŞEBİLECEK OLAN BAŞKA HAKLARINIZ DA BULUNABİLİR.

14. Sorumluluğun Sınırlandırılması

SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN BURADA YER ALAN BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE BU SİTEYİ VE İÇERDİĞİ MATERYALLERİ KULLANMA KONUSUNDA TÜM SORUMLULUĞU VE RİSKİ KABUL EDERSİNİZ.

DAVANIN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ VEYA BAŞKA BİR NEDENLE AÇILMIŞ OLMASINA BAKILMAKSIZIN, BU TÜR ZARAR İHTİMALİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSAK BİLE, SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN, BU SİTEYİ, MATERYALLERİ VEYA HERHANGİ BİR KISMINI VEYA İŞBU BELGEDE SİZE VERİLEN HERHANGİ BİR HAKKI KULLANMANIZ, DAYANAK ALMANIZ, ERİŞİMİNİZ VEYA YARARLANMANIZ DAHİL OLMAK ÜZERE, BU KULLANIM KOŞULLARI KAPSAMINDA VEYA DOLAYISIYLA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR HAK İDDİASI, ZARAR, ZİYAN, EYLEM, DAVA VEYA DİĞER İŞLEMLE İLGİLİ OLARAK HEARTLAND VEYA HİÇBİR MÜDÜRÜ, GÖREVLİSİ, ÇALIŞANI, HİSSEDARI, ORTAĞI VEYA TEMSİLCİSİ HERHANGİ BİR ARIZİ, DOLAYLI, CEZALANDIRICI, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TÜRDEN (KAZANÇ KAYBI, KESİNTİ, İŞ BİLGİSİ KAYBI VEYA BAŞKA HER TÜRLÜ MADDİ ZARAR DAHİL OLMAK ÜZERE) TAZMİNATTAN SORUMLU TUTULAMAZ.

HER OLAYDA, HEARTLAND'IN BU KULLANIM KOŞULLARI VEYA BU SİTENİN VEYA MATERYALLERİNİN TAMAMININ VEYA HERHANGİ BİR KISMININ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI KAPSAMINDA TOPLAM AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEŞ ($5,00) ABD DOLARI İLE SINIRLIDIR.

İŞBU BELGE KAPSAMINDA ÖDENEN BEDEL HEARTLAND'IN BURADA AÇIKÇA KABUL EDİLENLERİN ÖTESİNDE BAŞKA HERHANGİ BİR RİSK KABUL ETMESİNE DAİR BEDELİ İÇERMEZ VE BÖYLE BİR RİSKİN HEARTLAND TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA, HEARTLAND KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE DAHA YÜKSEK TUTARDA ÜCRET UYGULAMAKSIZIN BU SÖZLEŞMEYİ YAPMAZDI.

BAZI EYALET VE YARGI ÇEVRELERİ ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN TAZMİNATLAR KONUSUNDA SINIRLAMA KABUL ETMEMEKTEDİR; BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN SİZE UYGULANMAMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR.

15. Tazminat

Doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle ilgili, avukat ücretleri dahil olmak üzere, her türlü yükümlülük, hak iddiası, zarar ve masraf konusunda, talep üzerine, bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan korumayı kabul edersiniz: (1) sizin sorumlu olduğunuz, bu Kullanım Koşullarının her türlü ihlali; (2) sizin tarafınızdan veya Hesabınız üzerinden sunulan her türlü Kullanıcı Materyali veya (3) bu Siteyi kullanmanız veya bu Site aracılığıyla herhangi bir materyal veya başka içerik iletmeniz. Heartland, tarafınızdan tazmin edilmeye tabi her türlü başka konunun münhasır savunma ve kontrolünü, masrafları kendine ait olmak üzere, üstlenme hakkını saklı tutar ve Heartland'in önceden yazılı onayı olmaksızın bu tür konuları hiçbir koşul altında çözümleyemezsiniz. Bu tazminat, bu Kullanım Koşullarının feshi veya süresinin dolması sonrasında da geçerliliğini koruyacaktır.

16. Heartland'e Nasıl Ulaşabilirsiniz

Bu Site veya bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak bize ulaşmanız gerekirse, bize aynı zamanda posta ile de ulaşabilirsiniz:

SPLENDA® Sweeteners Consumer Call Center
309 South St.
New Providence, NJ 07974

17. Yorumlarınız

Yorum, öneri ve geri bildirimlerinizi ("Yorumlar") bu Sitede belirtilen e-posta adreslerini kullanarak Heartland'e iletebilirsiniz. Bize e-posta veya başka yollarla ulaştırdığınız her türlü Yorum ile ilgili olarak şu hususları kabul edersiniz: (i) Heartland bu Yorumlar konusunda hiçbir yükümlülük altına girmez; (ii) bu Yorumlar gizli değildir; (iii) Heartland bu Yorumları kullanabilir, ifşa edebilir, dağıtabilir veya kopyalayabilir ve bu Yorumlarda yer alan her türlü fikir, kavram veya yöntem bilgisini herhangi bir amaçla ve hiçbir kısıtlama veya size karşı hiçbir yükümlülük ve size herhangi bir telif hakkı ödemeden kullanabilir ve (iv) bu Yorumlar gerçektir ve başkalarının yasal haklarını ihlal etmez.

18. İhlal İddiasıyla Bilgilere Erişim

Heartland'in sizin ve bu Sitenin diğer kullanıcılar için yüksek nitelikli bir deneyim sağlamasını temin etmek amacıyla, suistimal, üçüncü taraf haklarının ihlali veya bu Sitenin başka yetkisiz kullanımlarına ilişkin şikayet veya iddiaları soruşturmak üzere Heartland veya temsilcilerinin Hesabınıza ve duruma bağlı olarak bununla ilgili tüm bilgi ve her türlü kayıtlara erişim sağlayabileceğini kabul edersiniz ve ayrıca yetkilendirme gerekmeksizin ve bu Hesap ve ilgili bilgi ve kayıtlara dair gizlilik veya diğer hak talebinde bulunmaksızın Heartland'e Hesabınıza ve bununla ilgili tüm bilgi ve kayıtlara erişim izni verdiğinizi kabul edersiniz.

Heartland, kanunlarca emredilmediği veya kolluk kuvvetlerince talep edilmediği sürece böyle bir soruşturmanın mevcudiyetini veya meydana geldiğini ifşa etme niyetinde değildir ancak Heartland, bu Kullanım Koşullarının herhangi birini ihlal ettiğiniz, Heartland'e yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğiniz veya bu Sitenin başkalarınca kullanılmasına müdahale ettiğiniz kanısına vardığı takdirde, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, Hesabınızı veya bu Siteye erişiminizi derhal sonlandırma hakkını saklı tutar.

19. Çeşitli Hükümler

Bu Kullanım Koşulları, ilgili kanun ihtilafları ilkelerine bakılmaksızın, Indiana Eyaleti ve Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına tabidir ve bu kanunlara istinaden yorumlanır. Bu Kullanım Koşullarından ve Siteyi kullanmanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her konuda Amerika Birleşik Devletleri, Indiana Eyaleti Hamilton İlçesi ve Marion İlçesi federal ve eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul eder ve bu mahkemelerin yargı yetkisi, mahalli veya uygunsuz forum itirazlarından bulunmaktan feragat edersiniz.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasalara aykırı, geçersiz veya herhangi bir gerekçeyle infaz edilemez olduğu tespit edildiği takdirde, o hüküm bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir addedilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve tenfiz kabiliyetini etkilemez.

Bu Kullanım Koşulları, burada yer alan konu ile ilgili olarak aramızdaki sözleşmenin bütününü teşkil eder ve aramızdaki yazılı ve sözlü önceki veya aynı zamanlı her türlü sözleşmenin yerine geçer. Bu Kullanım Koşulları, Heartland'in önceden yazılı onayı olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, temlik edilemez veya alt lisansla aktarılamaz. Bu Kullanım Koşulları sadece bu Sitenin kullanımına yöneliktir. Taraflar arasında bu amaçla açık ve kesin bir sözleşme imzalanmadığı sürece, bu Kullanım Koşulları bir gruplaşma, ortak girişim veya benzeri başka bir düzenleme olarak addedilemez. Bu kapsamda tarafların herhangi biri tarafından herhangi bir ihlal veya kusurdan feragat edilmesi, önceki veya sonraki herhangi bir ihlal veya kusurdan feragat şeklinde yorumlanamaz. Bu Kullanım Koşullarında yer alan her türlü başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık sağlaması için verilmiş olup herhangi bir bölümü veya bunun hükmünü herhangi bir şekilde tanımlamaz veya açıklamaz.